Omheiningen van autoclaaf hout hebben een ongelooflijk lange levensduur. Ze genieten een langdurige bescherming tegen biologische aantastingen zoals insecten en schimmels. Afhankelijk van de toegepaste behandeling kunnen deze omheiningen een levensduur tot 20 jaar hebben.

Waarom kiezen voor geautoclaveerde houten omheiningen?

Hout moet beschermd worden. Dit is met name het geval als het voortdurend wordt blootgesteld aan slechte weersomstandigheden of in permanent contact staat met de grond, of zelfs met water en vorst. Inheemse boomsoorten zoals de spar zijn bijzonder onderhevig aan biologische aantasting en gevoelig voor weersomstandigheden. De behandeling van een omheining in een autoclaaf beschermt deze op lange termijn.

Elke houtsoort bestaat uit een hard deel en een veel zachter spinthoutdeel. Dit tweede deel kan worden geïmpregneerd. Het percentage spinthout varieert per houtsoort. Daarom kunnen sommige houtsoorten dieper geïmpregneerd worden dan andere.

Wat is autoclaveren?

De structuur van het hout kan vergeleken worden met een spons. Het bestaat uit cellen, namelijk holtes en wanden. Door het hout te impregneren, behandelt u de wand met een beschermend product dat voorkomt dat schimmels en schadelijke insecten schade kunnen aanrichten.

In tegenstelling tot dompelen is het bij autoclaveren mogelijk om diep in het hout in te werken door het onder vacuüm en onder druk te behandelen. Bij het impregneren met zout wordt het hout in de machine geplaatst, waardoor een vacuüm ontstaat. Hierdoor kan het vocht aan de oppervlakte worden onttrokken en kunnen de poriën worden geopend, zoals bij een spons die in iemands hand wordt verfrommeld. Vervolgens wordt het houtverduurzamingsproduct in de autoclaaf geïnjecteerd en begint het onder druk te staan. Daarbij dringt het product onder hoge druk in het spinthout door. Het hout neemt zijn gewone vorm weer aan, net zoals de spons dat zou doen wanneer je hem loslaat. Een laatste fase, die eveneens onder vacuüm wordt uitgevoerd, maakt het mogelijk eventuele vlekken op het oppervlak te voorkomen, het droogproces op gang te brengen en de overtollige houtbehandelingsproducten te verwijderen.

Voor een behandeling met creosoot worden zowel de tank als het hout vooraf verwarmd om het hout voor te bereiden op de hoge temperatuur en om de poriën te openen. Het houtbehandelingsproduct wordt dan in de tank gedaan, die onder druk staat. Het doel is het hout te laten wennen aan het product. De tank wordt onder druk gezet en het product dringt door tot in de vezels van het hout. Aan het eind van deze onder druk staande fase wordt er opnieuw een vacuüm aangebracht om overtollig creosoot te verwijderen en ervoor te zorgen dat het hout niet “vettig” is wanneer het uit de autoclaaf komt. Zodra het behandelingsproces is voltooid, wordt het overtollige creosoot uit de autoclaaf in het reservoir gepompt en kan het hout weglopen.

Na een periode van 24 uur waarin het product is “gefixeerd”, geniet het hout een langdurige bescherming tegen insecten, schimmels en verrotting, zelfs als het voortdurend in contact staat met de grond of met water.

Hoe kan de doeltreffendheid van een autoclaafbehandeling nog worden verbeterd?
Niet alle autoclaaf zoutbehandelingen zijn hetzelfde. Verschillende factoren kunnen de kwaliteit en de doeltreffendheid van de behandeling rechtstreeks beïnvloeden:

De concentratie van het product dat voor de impregnering wordt gebruikt: de concentratie van het product moet overeenkomen met de door de fabrikant aanbevolen concentratie. Een concentratie die slechts enkele tienden van een procent onder de vereiste dosis ligt, kan de doeltreffendheid van de behandeling aanzienlijk beïnvloeden en kan bijgevolg de levensduur van het hout drastisch verminderen.
De behandelingstijd: als de behandeling te snel wordt uitgevoerd, kan het product niet tot de vereiste diepte doordringen, wat ook van invloed is op de levensverwachting van het hout.
Het drogen van het hout: als het hout droog is, hecht het creosoot zich beter aan de celwanden waaruit het hout bestaat. Drogen verbetert dus aanzienlijk de doeltreffendheid van de behandeling.
Sommige bedrijven zijn in het bezit van een technische goedkeuring. Ons tezamheeft zo’n goedkeuring voor het impregneren met zout.

Houtbouw Gent werkt met enkele aanbevolen partners

3bouw.

Bent u ook op zoek naar een energiebesparende Houtskeletbouw  BEN-woning die wordt gekenmerkt door duurzaamheid, energiebesparende technieken, een zeer laag E-peil én haar milieuvriendelijkheid? Een huis dat comfort biedt, maar ook zeer snel kan worden gebouwd en opgeleverd? Ga dan voor houtskeletbouw van 3bouw.

Kantoor

Zone Reme 1
2260 Westerlo
info@3bouw.be
Tel: 014 70 47 47